Handvest

Handvest van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland

De Unitates en Bonden zijn verenigingen van studenten aan de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen, die zich tot taak stellen een noodzakelijke aanvulling te geven op de vorming die de Universiteiten en Hogescholen aan de studenten schenken. Zij achten hun aandeel in deze vorming gelegen in de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid, verrijking van het geestesleven, het bijbrengen van begrip en waardering voor den medemens, het aankweken van besef voor de dienende taak van de studenten en afgestudeerden in de maatschappij, dit alles in het kader van het ontspanning brengend verenigingsleven.

Zij streven hierbij naar vooruitgang en vernieuwing onder handhaving van hiermede te verenigen tradities. In deze gaan zij uit van de gelijkwaardigheid hunner leden. Zij wensen deze vormende kracht van de Unitates en Bonden ten dienste te stellen van alle studenten aan de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen, ongeacht hunne verschillen, welke deze ook mogen zijn.

Aldus vastgesteld in de Gecombineerde Senaten Vergadering van de Unitates en Bonden van 16 april 1946, gehouden te Amsterdam.