De Federatie van Unitates en Bonden in Nederland

Welkom

Welkom op de website van de FUB! Hier vind je alles over de FUB, van de actuele jaarplanning tot aan de rijke geschiedenis!

Een sterk verband

Op dit moment heeft de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland vijf leden. Deze federatiegenoten delen dezelfde normen en waarden.

Gelijkwaardigheid is bij alle de federatiegenoten belangrijk. Dit neemt niet weg dat iedere vereniging haar eigen tradities en gebruiken heeft. Dat laatste maakt het extra leuk om als federatiegenoten bij elkaar langs te gaan voor feesten en borrels.
De FUB zorgt er ook voor dat federatiegenoten makkelijk kennis uit kunnen wisselen. Dit helpt de verenigingen om samen sterk te staan als groep middelgrote verenigingen in Nederland.

Geschiedenis

De Federatie heeft een rijke geschiedenis, door haar vooroorlogse beginselen en heroprichting 1948. Welke verenigingen zich wanneer in de FUB bevonden en de volledige geschiedenis vind je hier.

13 oktober 2022 Eerstejaars FederatieFeest
17 november 2022 Federatiecantus
22 december 2022 Federatiefeest DSB
12 januari 2023 Federatiefeest Demos
23 februari 2023 Federatiefeest UMTC
2 maart 2023 Tappersruil
23 maart 2023Federatiefeest SSR-W
6 april 2023Battle of the Bands
11 mei 2023 Federatiefeest USG

Jaarplanning

Iedere federatiegenoot organiseert jaarlijks minimaal één feest voor alle federatiegenoten. Daarnaast vinden er natuurlijk ook nog losse federatieactiviteiten plaats. Alle federatieactiviteiten voor 2022-2023, zijn terug te vinden in deze tabel.

Foto’s van activiteiten zijn terug te vinden in de gesloten Facebook-groep van de FUB.

Hymne der Federatie

De hymne wordt gezongen wanneer federatiegenoten bij elkaar op bezoek gaan. Iedere vereniging zingt de hymne op haar eigen tempo, zo is te onderscheiden welke verenigingen aanwezig zijn.

Federatiegenooten, de rijen geschaard,
en laat daav’rend weerklinken Uw lied.
De baretten omhoog in onstuimige vaart,
wien Gij eert, dat Ge Uw hulde hen biedt.
Onzes vriendschapsband eeuwig en eenig symbool,
dat ons saambindt in wel en in wee,
dat ons voorgaat in ernst, dat ons voorgaat in jool:
het D.B. van de G.S.V.

Het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Gecombineerde Senaten Vergadering van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland

Wie zijn wij?

Wij zijn het 74ste Dagelijks Bestuur van de Gecombineerde Senaten Vergadering van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland. Wij houden ons bezig met het versterken van de band tussen de verenigingen, door middel van activiteiten, feesten, borrels en het voorzitten van GSV’s.

Het bestuur is momenteel afkomstig van Unitas S.G. en bestaat uit:

Praeses
Ab Actis
Quaestor
Vice-Praeses

Merel Luikens
Annemijn Touw
Maarten Mulder
Matthijs Rots